Globax byter namn till Areco Contractor from den 1 jan 2015

Areco har i snart 25 år med framgång tillverkat och levererat byggplåtsprodukter och tjänster för byggbranschen, som:

  • Tak- och fasadplåt
  • Lättbalk
  • Bärande högprofiler
  • Sandwichpaneler
  • Takavvattningsprodukter
  • Konstruktionsberäkningar

Arecos produkter och tjänster blir mer och mer en betydande del av vår verksamhet och vi känner därför att det finns en stark grund att byta namn från Globax AB till Areco Contractor AB. På det viset tydliggör vi för våra kunder att koncernen nu mera kan erbjuda helhetslösningar för byggindustrin i form av Arecos produktsortiment och våra samlade tjänster. Vår namnändring förorsakar inga förändringar på våra tjänster och vi är lika aktiva som tidigare inom:

  • Rivning och sanering
  • Håltagning, borrning och sågning
  • Stommontering
  • Miljöavdelning, konsulting, utredningar, provtagning och analyser. Eget labb.

Om ni önskar mer information, kontakta mig eller er kontaktperson inom vårt företag.

Börje Åbinger, VD

Kontakta oss

Grustagsgatan 15
254 64 Helsingborg

Scroll