Våra tjänster

Selektiv rivning, totalrivning, inomhusrivning & Sanering

Vi river allt från privata villor till stora fabriker och offentliga byggnader. Målsättningen är att minimera avfallet och ha en god dokumentation om hur alla restprodukter tas om hand. Vi sorterar ut det miljöfarliga avfallet och återvinner allt utom gips och isolering. Bl.a. återvinner vi betong som krossas och används sedan som förstärkning och utfyllnad. Vi upprättar rivningsplan, mijöinventering och ohyresbesiktning.


Miljö

Vår miljöavdelning har bred kompetens och lång erfarenhet av miljö- och hälsofarliga material i både mark och byggnader. I mark utför vi miljötekniska markundersökningar, marksaneringar, provtagningar och fältmätningar. I byggnader utför vi allt från mindre provtagningar av byggnadsmaterial till kompletta miljö- och materialinventeringar samt sanering av asbest, PCB och PAH. Vi hjälper även våra kunder med myndighetskontakter, ansökningar, riskbedömningar och att klassificera förorenade massor eller avfall.


Håltagningstjänst, sågning & borrning

Utifrån våra kunders önskemål har verksamheten utökats med en håltagningsavdelning. Areco Contractor erbjuder helhetslösningar inom håltagning, sågning och borrning i de flesta byggmaterial. Vi har dedikerade och professionella medarbetare och den senaste utrustningen. Med denna satsning kan Areco Contractor som din entreprenör erbjuda helhetslösningar inom rivning, sanering och håltagning.

Kontakta oss

Grustagsgatan 15
254 64 Helsingborg

Scroll